Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​
​​
PENDAFTARAN BAKAL-BAKAL PEGAWAI KADET LELAKI DAN WANITA
PENGAMBILAN KE 23 SIRI 02/2023
ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI 

Hari Isnin, 05 Jun​ 2023 bermula 0730 pagi​​

 HINGGA

Hari Khamis, 22 Jun 2023 1630 petang.


Tatacara Pendaftaran Atas Talian

Tatacara pendaftaran bagi bakal Pegawai Kadet Pengambilan Ke-23 Siri 02/2023 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei masih sama seperti yang sudah dilaksanakan bagi mengurangkan risiko berjangkitnya penyakit COVID-19 adalah seperti berikut:

1.         Pendaftaran dibukakan melalui atas talian (online) di laman sesawang http://www.mindef.gov.bn dan menekan di bahagian Career dan seterusnya menekan di bahagian Officer Recruitment.

2.         Pemohon dikehendaki untuk memuat turun borang pendaftaran dan mengisi dengan lengkap risalah dan menyertakan dokumen-dokumen yang disenaraikan di dalam borang tersebut.  BORANG PENDAFTARAN boleh dimuat turun "DI SINI

3.     Borang yang sudah lengkap diisi berserta dengan salinan elektronik (scanned copy) segala dokumen-dokumen dan sijil-sijil hendaklah dihantar ke email bahagian  Proses Pengambilan Pegawai Kadet di RO.OCS@mindef.gov.bn dengan menggunakan email: @gmail.com , @hotmail.com dan @icloud.com .

4.         Pemohon akan dimaklumkan melalui email bagi pembahagian waktu dan tarikh untuk hadir ke Pejabat Pengambilan ABDB bagi proses seterusnya iaitu pemeriksaan ketinggian, berat badan dan Indeks Jisim Tubuh (BMI).

5.        Pemohon hendaklah memberi MAKLUM BALAS melalui email setelah menerima jawapan daripada Pihak Pejabat Pengambilan untuk kemaskini permohonan dan keberkesanan proses pengambilan.

6.            Jika pemohon lulus pemeriksaan yang tersebut diatas, tarikh untuk temujanji bagi proses seterusnya akan dimaklumkan kepada pemohon.


Alamat Pejabat Pengambilan (pemohon akan dihubungi untuk hadir mengikut giliran):

Pejabat Pengambilan Jabatanarah Keanggotaan, Bolkiah Garison

(berdekatan dengan bangunan Pancaragam ABDB)

Pemohon-pemohon mestilah berumur 18 tahun dan tidak melebihi 28 tahun (0 bulan 0 hari) sebelum Badan Penauliahan ABDB pada 

18 September 2023.

Pemohon-pemohon mestilah membawa risalah-risalah seperti:

a.       Sijil Kelulusan Akademik Sekolah yang asal.

b.      Kad Pengenalan asal.

------------------------------------------------------------------

 SYARAT-SYARAT KELAYAKAN DAN KEMASUKAN BAGI

PENGAMBILAN BAKAL PEGAWAI KADET LELAKI DAN WANITA

ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI 

            Berikut adalah syarat-syarat kategori dan kemasukan bagi yang berminat untuk menceburi Kerjaya Tentera sebagai Bakal Pegawai Kadet Lelaki dan Wanita Pengambilan Pegawai Kadet Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

Syarat-Syarat Kategori

Pemohon yang berminat untuk menceburi kerjaya tentera hendaklah terdiri daripada dua kategori yang telah ditetapkan.

1.       Bagi Kategori A, syarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut:

a.      Terdiri daripada rakyat KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai Kad Pengenalan Pintar yang berwarna 'KUNING' sahaja.

b.      Pemohon hendaklah dilahirkan di Negara Brunei Darussalam.

c.       Tergolong dalam tujuh Puak Jati Bangsa Melayu (Brunei, Tutong, Belait, Kedayan, Dusun, Murut dan Bisaya).


2.      Bagi Kategori B, syarat-syarat kemasukan adalah seperti berikut:

a.     Terdiri daripada rakyat KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.   Pemohon hendaklah mempunyai suratkuasa undang-undang negara bertulis mengenai dengan KERAKYATAN serta mempunyai Kad Pengenalan Pintar yang berwarna 'KUNING' sahaja.

b.      Pemohon yang lahir di luar Negara.

c.      Pemohon bukan tergolong dalam tujuh Puak Jati Bangsa Melayu (Brunei, Tutong, Belait, Kedayan, Dusun, Murut dan Bisaya).

d.      Pemohon hendaklah berugama Islam dan menurut adat resam Melayu.

e.      Pemohon dikehendaki untuk menghadapkan surat permohonan ke pihak ABDB beserta dengan risalah yang diperlukan bagi tindakan lanjut.


Syarat-Syarat Kemasukan

Pemohon yang berminat untuk menceburi kerjaya tentera mestilah memenuhi syarat-syarat kemasukan yang telah di tetapkan sepertimana yang dihuraikan di bawah ini.

1.    Taraf Kelamin. Pemohon mestilah berstatus bujang dan belum pernah berkahwin bagi lelaki dan bagi wanita mestilah berstatus bujang, tidak pernah berkahwin/mengandung/ melahirkan anak.

2.     Umur.  Pemohon hendaklah berumur di antara 18 tahun sehingga 28 tahun 0 bulan 0 hari (semasa bermulanya tarikh Badan Penauliahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dilaksanakan).

3.   Ketinggian Badan. Pemohon hendaklah mempunyai ketinggian minima 160cm (05 Kaki 03 Inci) bagi bakal Pegawai Kadet Lelaki dan minima 152cm (05 Kaki) bagi bakal Pegawai Kadet Wanita.

4.     Indek Jisim Tubuh (Body Mass Index). Pemohon hendaklah mempunyai keputusan Indek Jisim Tubuh antara 19 hingga 27.

5.    Kelayakan Akademik. Kelayakan minima bagi pemohon adalah Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) di dalam apa jua bidang yang diceburi. Kelayakan Akademik yang lebih tinggi adalah menjadi keutamaan seperti Sarjana Muda (Degree) dan Sarjana (Master).

6.    Tahap Kesihatan. Pemohon dikehendaki untuk mengisi Borang Deklarasi Kesihatan dan akan menjalani pemeriksaan kelayakan kesihatan sebelum mengikuti proses pemilihan awal.   Pemohon hendaklah sihat, tidak cacat anggota dan tidak mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit kronik, masalah pernafasan, masalah jantung, masalah mental serta bekas kecederaan teruk seperti patah pada bahagian anggota tubuh badan dan sebagainya.   Tidak cacat pendengaran dan penglihatan serta tidak rabun warna.   Mempunyai tahap kesihatan gigi yang baik.

7.    Tapisan Keselamatan. Setiap pemohon hendaklah bebas daripada sebarang kesalahan awam atau jenayah, tidak pernah disabit atau diadu, tidak pernah terlibat dengan mana-mana kesalahan yang melibatkan agensi luar seperti Pasukan Polis Diraja Brunei, Mahkamah Awam dan Syariah, Biro Kawalan Narkotik, Biro Mencegah Rasuah dan sebagainya.   Setiap pemohon akan menjalani Tapisan Keselamatan (Security Vetting) dan Ujian Air Kencing (UAK) yang akan dikendalikan oleh pihak ABDB.

Proses Pemilihan

Pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat kategori dan kemasukan akan dipanggil bagi mengikuti Proses Pemilihan sepertimana yang dihuraikan di bawah ini.

1.     Pemeriksaan Pergigian. Pemeriksaan pergigian hendaklah sihat (Fit Dental). Pemeriksaan dan keputusan ini diperiksa dan disahkan oleh Pegawai Perubatan ABDB.

2.    Pemeriksaan Kesihatan PULHHEEMS. Pemohon hendaklah lulus dalam pemeriksaan Kesihatan PULHHEEMS yang dikendalikan oleh pihak Pusat Khidmat Kesihatan dan Perubatan.

3.      Ujian Ketahanan Jasmani. Setiap pemohon akan mengikuti ujian ketahanan jasmani seperti berikut:

a.       Ujian Renang yang mana setiap pemohon akan berenang sejauh 50 meter dengan menggunakan Gaya Bebas dan Kuak Dada.

b.      Ujian Individual Fitness Assessment (IFA) yang mana setiap pemohon akan berlari sejauh 2.4km dan diikuti dengan ujian statik bagi menguji kecergasan tubuh badan iaitu Pull-up , Sit-Up dan Push-Up dalam masa satu minit pada setiap ujian. ​*Perlu diingatkan bahawa ujian IFA hanya akan dibuat oleh pemohon jika sekiranya pemohon tersebut lulus dalam ujian Renang. 


4.      Ujian Bertulis. Pemohon hendaklah lulus dalam ujian bertulis iaitu Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris dan Ujian Psikologi.

5.     Badan Penauliahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.   Badan Penauliahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei merupakan satu badan yang bersidang dalam pemilihan Bakal Pegawai Kadet Lelaki dan Wanita yang dikendalikan dalam jangkamasa 1 minggu.   Beberapa fasa akan dilaksanakan seperti Suitability For Training, Ability To Think Rationally and Critically and Ability To Lead.

6.      Badan Temuduga Akhir 

Pemohon yang LULUS secara keseluruhannya dan yang telah DISOKONG PENUH oleh Badan Penauliahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan mengikuti Latihan Pengenalan Awal dan tempoh Kursus Pegawai Kadet selama 48 minggu di Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kampung Tanah Jambu.  


Untuk keterangan lanjut sila hubungi Pejabat Pengambilan ABDB pada waktu bekerja: 

Pejabat Pengambilan Jabatanarah Keanggotaan
Bolkiah Garison

( berdekatan dengan bangunan Pancaragam ABDB )

 Tel : 2386898