Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews Headline

PROMOTION CEREMONY FOR SENIOR NON-COMMISSIONED OFFICERS

​​​

RIMBA AIR FORCE BASE, Friday, 22 September 2023 - A Promotion Ceremony for 12 Senior Non-Commissioned Officers (SNCOs) of Royal Brunei Air Force (RBAirF) was held at Punai Hall, Rimba Air Force Base (Rimba AFB). Among those promoted were 07 Acting Warrant Officers 1 and 05 Acting Warrant Officers 2.

Present as the Guest of Honour for the event was Brigadier General (U) Dato Seri Pahlawan Mohammad Sharif bin Dato Paduka Haji Ibrahim, RBAirF Commander. Also present during the ceremony were respective Senior Officers, Officers and Sergeant Majors as well as family members of those promoted.

The promotion is in recognition of each personnel contributions towards the RBAirF and Royal Brunei Armed Forces (RBAF) in general. Alongside their merits, the way they conducted themselves through display of core values, discipline as well as performance are also taken into consideration. The RBAirF would like to congratulate all the personnel who were promoted during this ceremony.MAJLIS KENAIKAN PANGKAT BAGI PTB-PTB KANAN KUMPULAN BANTU TUDB

PANGKALAN TENTERA UDARA RIMBA, Khamis, 22 September 2023 – Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB) telah mengadakan Majlis Penyampaian Pangkat di Dewan Punai, Pangkalan Tentera Udara Rimba (PTU Rimba). Antara yang dinaikkan pangkat ialah 12 orang Pegawai Tidak Bertauliah (PTB) Kanan yang terdiri daripada 07 Pemangku Pegawai Waran 1 dan 05 Pemangku Pegawai Waran 2.

Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis ialah Brigedier Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Mohammad Sharif bin Dato Paduka Haji Ibrahim, Pemerintah TUDB. Turut hadir bersama ialah Pegawai-pegawai Kanan, Pegawai-pegawai, para Sarjan Mejar serta ahli keluarga anggota yang dinaikkan pangkat.

Kenaikan pangkat ini adalah sebagai penghargaan terhadap sumbangan anggota-anggota berkenaan khususnya kepada TUDB dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) secara amnya. Di samping merit, penaburan jasa dalam penegakkan nilai-nilai teras, disiplin dan juga prestasi bertugas merupakan aspek-aspek penting yang telah turut dipertimbangkan. Pihak TUDB ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada kesemua PTB-PTB Kanan yang telah dinaikkan pangkat.