Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​ MINISTRY OF DEFENCE HEAD OFFICE

  Second Minister of Defence
  Menteri Pertahanan Kedua
Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Major General (Rtd) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi
bin Haji Mohd Yusof
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386000
Fax: +673-2382110

  Royal Brunei Armed Forces Commander
Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
Major General Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud
Ministry of Defence

Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386300
Fax: +673-2383064


Permanent Secretary
Setiausaha Tetap
Captain (Rtd) Dato Paduka Abd Rahman bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, RBN
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386100/ +673-286345
Fax: +673-2380465/ +673- 2382641Deputy Permanent Secretary (Finance & Administration)
Timbalan Setiausaha Tetap (Kewangan & Pentadbiran)
Pg Hjh Zety Sufina binti Pg Dato Paduka Haji Sani
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386310
Fax: +673-2381163Deputy Permanent Secretary (Technology & Development)
Timbalan Setiausaha Tetap (Teknologi & Pembangunan)
Captain (Rtd) Haji Mohd Amirul Shahnoel bin Haji Mohd Noeh, RBN
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Negara Brunei Darussalam

Tel: +673-2386753
Fax: +673-2381501

 
 
CIVILIAN DIRECTORATES  MILITARY DIRECTORATES

Directorate of Development 
& Work Services
Jabatanarah Pembangunan & Perkhidmatan Kerja
Hajah Marliyana binti Haji Abdullah Fung
Director of Development & Work Services
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386382
Fax: +673-2382156
Email: ddws@mindef.gov.bn

 
 
Directorate of Intelligence
Jabatanarah Perisikan
Colonel Haji Damit bin Haji Bakar
Director of Intelligence
Ministry of Defence

Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386343
Fax: +673-2338867
Email : dir.int@mindef.gov.bn

Directorate of Finance & Acquisition
Jabatanarah Kewangan & Perolehan
Poh Kui Choon
Acting Director of Finance & Acquisition
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386379
Fax: +673-2381069Centre of Science & Technology Research and Development (CSTRAD)
Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Sains dan Teknologi
Pg Dr Haji Mohd Esa Al-Islam bin Pg Haji Yunus
Director of CSTRAD
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386369
Fax : +673-2386633
Email : cstrad@mindef.gov.bn


Directorate of Administration & Manpower
Jabatanarah Pentadbiran & Tenaga Manusia
Mohd Zakaria bin Dato Seri Setia Haji Abdul Hamid
Acting Director of Administration & Manpower
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386354
Fax: +673-2341487

 
Directorate of Logistic
Jabatanarah Logistik
Colonel Pg Azmali bin Pg Haji Mohd Salleh
Director of Logistics
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386333
Fax: +673-2337072
Email : dir_logs@mindef.gov.bnDirectorate of Defence Policy 
Jabatanarah Dasar Pertahanan
Haji Adi Ihram bin Dato Paduka Haji Mahmud
Director of Defence Policy
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386290
Fax: +673-2383152

 
Directorate of Personnel 
Jabatanarah Keanggotaan
Colonel (U) Haji Alirupendi bin Haji Perudin
Director of Personnel
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386339
Fax: +673-2386830

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute of Defence and Strategic Studies (SHHBIDSS)
Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Haji Muhd Shahrul Nizzam bin Umar
Director of SHHBIDSS
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +673-2386987
Fax: +673-2381424

 

Defence Information Technology Unit
Unit Teknologi Maklumat Pertahanan

Chief Information Officer
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386491 / 676
Fax : +673-2383893

Inspectorate Unit
Unit Inspektorat
Captain Pg Mohammad bin Pg Haji Damit, RBN
Chief of Inspectorate Unit
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386774 / 992
Fax : +673-2386324

 

Office of Strategy Management
Pejabat Pengurusan Strategi
Alina binti Abang Haji Omarzuki
Strategy Management Officer
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2382167
Fax : +673-2384137
Email : osm@mindef.gov.bn


RBAF Religious Department
Jabatan Agama ABDB (JAMA'AT)
Commander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, RBN
Head of RBAF Religious Department
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel : +673-2386503 / 2386575
Fax : +673-2386504
Email : jamaat@mindef.gov.bn
 
Technical Equipment Maintenance Division
Bahagian Kelengkapan Teknikal dan Pemeliharaan
Muhd Zulizzi bin Haji Yahya
General Manager
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +6732-2386621
Fax: +673-2386168
Email: temd@mindef.gov.bn

Public Relations Unit
Unit Perhubungan Awam
Lt Commander Norharirayati binti Yakub, RBN
MINDEF Spokesperson
Ministry of Defence
Bolkiah Garrison BB3510
Tel: +6732-2386371 / 372 / 938
Fax: +673-2381934 
Email: pru@mindef.gov.bn
ROYAL BRUNEI ARMED FORCES UNITS

 
Royal Brunei Land Force Headquarters
Markas Tentera Darat Diraja Brunei
Brigadier General Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh

Royal Brunei Land Force Commander
Berakas Garrison BB1214
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2311200
Fax: +673-2393025

Royal Brunei Navy Headquarters
Markas Tentera Laut Diraja Brunei
First Admiral Pg Dato Seri Pahlawan Norazmi bin Pg Haji Muhammad
Royal Brunei Navy Commander
Muara Base BT1328
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2775220
Fax: +673-2770145
Email: nrc_rbn@mindef.gov.bn​

Royal Brunei Air Force Headquarters
Markas Tentera Udara Diraja Brunei
Brigadier General (U) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma'awiah
Royal Brunei Air Force Commander
Rimba Link BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2348100
Fax: +673-2396037

RBAF Joint Force Headquarters
Markas Angkatan Bersama ABDB
Brigadier General (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat
RBAF Joint Force Commander
Bolkiah Garrison BB3510 
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2386928
Fax: +673-2386519

RBAF Defence Academy Headquarters
Markas Akademi Pertahanan ABDB
Colonel Saiful Akhmar bin Mohd Shariff
RBAF Defence Academy Commandant
Muara Tutong Highway

Kampong Tanah Jambu BU1129
Negara Brunei Darussalam
Tel : +673 -2367201/ 202
Fax : +673-2367203


RBAF Training Institute Headquarters
Markas Institut Latihan ABDB
Penanjong Garrison
Tutong TA2741
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-4229110
Fax: +673-4233042

Gurkha Reserve Unit
Unit Simpanan Gurkha
Lt Colonel Haji Abdul Kadir bin Haji Mahmud
Gurkha Reserve Unit Commandant
Sungai Akar Camp BC4115
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673-2330923 ext 6111
Fax: +673-2341069​