SharePoint

Website Poll

Edit ResponseEdit Response
|
Delete ResponseDelete Response
|
WorkflowsWorkflows

Respondent Nationality

Permanent Resident

If you're a non-citizen, please specify your country of origin:

Thuật ngữ Chuyên ngành

Respondent Age

18 years and below

What was your main purpose in visiting this site?

I was just browsing

Did you accomplish your purpose?

Yes

What do you think needs to be improved in the website?

Thuật ngữ chuyên ngành (tncnonline) là website chuyên cung cấp những định nghĩa, khái niệm chuyên sâu trong lĩnh vực kế
toán, tài chính – tiền tệ, và các thông tin về mã số thuế doanh nghiệp với kho dữ liệu hơn 2 triệu doanh nghiệp đã
và đang hoạt động tại Việt Nam. Số liệu được cập nhật liên tục từ các website uy tín như Cổng thông tin quốc gia
về Đăng ký doanh nghiệp; Cổng dịch vụ công
Thuật ngữ chuyên ngành (tncnonline) được ví như cuốn từ điển 10 vạn câu hỏi là gì giúp bạn đọc giải đáp mọi
khái niệm, định nghĩa mà các bạn quan tâm dựa trên việc tham chiếu các tài liệu chuyên ngành uy tín. Qua đó là cuốn
số tay online giúp đọc giả mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình.
Tuy sẽ không đảm bảo thông tin hoàn toàn chính xác tuyệt đối nhưng sẽ dựa trên những kiến thức chuyên môn và kinh
nghiệm giảng dạy để truyền đạt tốt nhất những thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán – thuế, tài chính
tiền tệ...
Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: 0347852662
Địa chỉ: HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: ttcnonline.com.vn@gmail.com
Founder, CEO: (Ths) Trần Phương Thảo
Website: https://tncnonline.com.vn/
MAP: https://www.google.com/maps?cid=13385277792158613348
https://tncnonline.tumblr.com/
https://www.behance.net/tncnonline
https://dribbble.com/tncnonline/about
https://en.gravatar.com/tncnonlinecomvn7086
https://about.me/tncnonline
Created at 8/29/2019 4:41 PM by  
Last modified at 6/27/2021 7:37 PM by