Monday, July 14, 2014

SI-Cawangan Latihan Semboyan

Pengenalan 

Cawangan Latihan Semboyan bertanggungjawab untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran anggota-anggota tentera dalam bidang perhubungan. 

 

Nama Kursus

Matlamat

Objektif

Kursus Semboyan Kelas 3

• Bagi menyerapkan dan mendalami lagi pelajaran dan pengetahuan setiap anggota tentera dalam bidang semboyan  ketaraf Semboyan Kelas 3
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugasdan tanggungjawab serta berkelayakkan sebagai seorang ahli semboyan

Kursus Semboyan Kelas  2

•Bagi menyerapkan dan mendalami lagi pelajaran dan pengetahuan penuntut dalam bidang semboyan ketaraf Semboyan Kelas 2
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ahli semboyan

Kursus Semboyan Kelas 1

• Bagi menyerapkan dan mendalami lagi pelajaran dan pengetahuan penuntut dalam bidang semboyan ketaraf Semboyan Kelas 1
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ahli semboyan

Kursus Watchkeeper

• Bagi menyerapkan dan mendalami lagi pelajaran dan pengetahuan peserta kursus dalam bidang semboyan
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi setiap PTB Kanan mahir didalam perhubungan dan menanda peta

Kursus Pengendali Radio Combat (CNR)

• Bagi mengajar PTB Semboyan selaku Jurulatih Radio Rangkaian Kombat didalam Platun dan unit ABDB
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi setiap PTB Semboyan dalam meyakinkan serta mempraktikan taktik semboyan dan berkeupayaan untuk mengajar Detchment Semboyan hingga keperingkat Kompeni dan ABDB

Kursus Jurulatih Semboyan

• Kursus ini adalah untuk melatih ahli-ahli Semboyan untuk berkelayakkan menjadi seorang Jurulatih Semboyan
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab dalam mengajar dan bekelayakan sebagai seorang Jurulatih Semboyan

 

Nama Kursus

Keramaian

Kelayakan

Sokongan

Kursus Semboyan
Kelas 3
25 Orang
• Semua Peringkat ABDB
• Lulus dalam kursus Asas Kemahiran Semboyan yang dikendalikan di Batalion Infantri

Sokongan dari  Unit Angkatan Tentera/ Jabatanarah

Kursus Semboyan
Kelas  2

• Semua peringkat ABDB
• Lulus dalam kursus Semboyan Kelas 3 dalam jangka masa setahun

Kursus Semboyan
Kelas 1

• Semua peringkat ABDB
• Lulus dalam kursus Semboyan Kelas 2 dalam jangka masa setahun

Kursus Watchkeeper

• Terbuka kepada PW1 hingga Sjn
• Lulus dalam kursus Semboyan Kelas 3

Kursus Pengendali Radio Kombat (CNR)

• Terbuka kepada semua peringkat ABDB

Kursus Jurulatih Semboyan

• Semua Peringkat ABDB
• Lulus dalam kursus Semboyan Kelas 2 dalam jangka masa setahun

 

Nama Kursus

Jangka masa

Silibus

Kursus Semboyan Kelas 3

11 minggu

• Sirip
Menanda Peta
• Taktik
• Morse
• Basic Technical

Kursus Semboyan Kelas 2

10 minggu

Equipment
• Voice Procedure
• Telegraphy Procedure
• Comcen
• Line
• Antenna
• Battery Charging
• Computer
• Bahasa Inggeris

Kursus Semboyan Kelas 1

11 minggu

Equipment
• Telegraph Procedure
• Comcen
• Talian Medan
Antenna
• Battery Charging
• Computer
• Bahasa Inggeris
• Ugama
• Sirip
• Menanda Peta
• Taktik
Morse
• Basic Technical
• General
• Miscellaneous
• Eksesais

Kursus Jurulatih Semboyan

13 minggu

• Pembentangan
• Pratikal
• Pengesahan di akhir pelajaran
• Ujian Teori
• Ujian Kaedah mengajar

Kursus Watchkeeper

2 minggu

• Pembentangan
• Pratikal
• Pengesahan di akhir pelajaran
• Ujian Teori
• Pengenalan Simbol Tentera
• Membentuk Pusat Perintah
• Tugas dan Peranan Watchkeeper

Kursus Rangkaian Radio Kombat

4 minggu

• Pengunaan peralatan Radio Rangkaian Kombat HF dan VHF
Programming Radio
• Pengendalian perhubungan dalam radio Mod Fix, Hop dan ALE serta perhubungan Short Message Service
• Penggunaan keselamatan perhubungan
• Penggunaan antenna serta mencari haluan