Friday, July 11, 2014

SI-Cawangan Latihan Kerani

Pengenalan

Cawangan Latihan Kerani mengendalikan beberapa kursus di dalam bidang perkeranian bagi memberikan kemahiran dan pengetahuan untuk menjawat jawatan Ketua Kerani dan Pembantu Staf Luar Negeri. Kursus yang ditawarkan khas bagi anggota yang berjawatan kerani. 

 

Nama Kursus

Matlamat

Objektif

Kursus Asas Kerani

• Untuk melatih dan melayakkan anggota tentera untuk memegang Jawatan sebagai kerani di unit masing-masing
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan mengetahui tugas dan tanggungjawab sebagai seorang kerani di unit ABDB serta tatacara sistem perkeranian

Kursus Kerani Perantaraan

• Untuk melatih dan melayakkan PTB Rendah Tentera untuk memegang Jawatan sebagai kerani di unit masing-masing
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai  seorang Kerani dengan pengawasan daripada kerani yang berpengalaman

Kursus Lanjutan Kerani

• Untuk melatih dan melayakkan PTB Rendah Tentera untuk memegang Jawatan sebagai kerani di unit masing-masing
• Setelah menamatkan kursus, mereka yang berjaya akan dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai  seorang Kerani dengan pengawasan daripada kerani yang berpengalaman

Kursus PTB Kanan Kerani

• Untuk memberikan kemahiran dan pengetahuan bagi jawatan Ketua Kerani dan Pembantu Staf luar negeri
• Setelah menamatkan kursus ini, mereka ini akan dapat melaksanakan tugas pejabat tanpa perlu pengawasan dan bertindak sebagai pengurusan dalam tugas perkeranian dan menyandang jawatan sebagai Kerani Terkanan atau Pembantu Staf dalam Unit Angkatan Tentera/Kementerian Pertahanan

Kursus Kaedah Mengajar

• Bagi memberikan panduan asas dalam kaedah mengajar dan memberi garis pandu kepada semua bakal-bakal jurulatih atau anggota yang menjawat jawatan sebagai seorang tenaga pengajar/pelapis di dalam jawatan dan tugas secara tambahan mahupun mengikut kehendak Organisasi
• Setelah menamatkan kursus ini, mereka akan dapat melaksanakan serta mengetahui persiapan dan persediaan sebelum mengajar serta mengetahui tatacara membuat perancangan perlajaran


Nama Kursus

Keramaian

Kelayakan

Sokongan

Kursus Asas Kerani

20 orang

• Berpangkat PTB Rendah & Awam
• Telah menghadiri Kursus Intermediate English dan Asas Komputer
• Telah berkhidmat 6 bulan ke atas

Pemilihan Peserta Kursus adalah dari  Jabatanarah Keanggotaan Pej Tenaga & Rekod KEMENTAH

Kursus Kerani Perantaraan

• Berpangkat Lkpl/ Kpl
• Telah  menghadiri kursus Kerani Asas dalam jangkamasa setahun

Kursus Lanjutan Kerani

• Berpangkat LKpl/Kpl
• Lulus Kerani Perantaraan Perkhidmatan sekurang-kurangnya 1 tahun selepas menghadiri kursus Kerani Perantaraan
• Telah menghadiri Kursus Kaedah Mengajar

Kursus PTB Kanan Kerani

• Berpangkat SSjn & Sjn Tetap 
• Telah menghadiri Kursus Lanjutan Kerani dalam jangkamasa 1 tahun

Kursus Kaedah Mengajar

• Terbuka kepada semua peringkat di dalam ABDB
• Mempunyai pengetahuan / kemahiran menggunakan sistem applikasi di dalam komputer

 

Nama Kursus

Jangka masa

Silibus

Kursus Asas Kerani

9 Minggu

• Menaip
• Perkeranian
Human Resources Management System (Defpais)

Kursus Perantaraan Kerani

7 minggu

• Perkeranian
Human Resources Management System (Defpais)

Kursus Lanjutan Kerani

9 minggu

• Persuratan Tentera
• Elaun Memangku Tanggungjawab Pegawai
• Dokumen Undang-Undang Tentera
• Mesyuarat & Minit-Minit Mesyuarat
• Mengenal Kertas Kerja
• Mengenal Taklimat & Penyampaian
• Penyediaan & Penjagaan Rekod Pegawai
• Badan Siasatan
• Tugas & Tanggungjawab Ketua Kerani
• Pemeriksaan Dokumen
• Berhenti Atas Dasar Perkhidmatan tidak dikehendaki
• Q Matter
• G Matter
Watchkeeper
Human Resources Management System (Def Pais)

Kursus PTB Kanan Kerani

9 minggu

• Mesyuarat & Minit-Minit Mesyuarat
• Mengenal Kertas Kerja
• Mengenal Taklimat
• Menyediakan Arahan tetap Kerani
• Mengenal ‘Staff Duties & Service Writing Manual’
• Pengurusan Masa
• Pemeriksaan Dokumen
• Pemeriksaan Pemerintah FFR
• Pengurusan Buku Nota
• Pengurusan Pejabat
• Tatacara Temuduga
• Teras Kepimpinan
• Q Matter
• G Matter
• Serah Menyerah Tugas Ketua Kerani
• Kepimpinan 
• Keselamatan Dokumen
• Kaunseling
• Perundangan
• Kewangan

Kursus Kaedah Mengajar

2 minggu

• Perbicangan
• Teknik Penyampaian
• Suara
• Kecepatan
   • Dileberate Speed
   • Emphasis Speed
• Conversation Speed
• Jelas
• Penekanan
• Fizikal
• Pembelajaran Berbentuk Teori