Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
COMMUNITY SERVICE PROGRAMME HELD IN CONJUNCTION WITH THE 57th RBAF ANNIVERSARY

KUALA BELAIT, Monday, 15 April 2019 – In conjunction with the 57th Royal Brunei Armed Forces (RBAF) anniversary, RBAF conducted a cleaning campaign and repair works at the Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kuala Belait as part of their community service programme.

During the event, Major General Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Commander of the RBAF, as the Guest of Honour, planted a commemorative tree and presented a plaque to signify the completion of the community service programme.       

Present during the event were Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin,a member of the Legislative Council, Service Commanders and Commandants. Also present were Dato Paduka Hj Mohammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, Senior Trustee of Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Awang Ridzuan Haji Ahmad, Acting Belait District Officer, Penghulu Mukim Liang, senior officers from the RBAF and Belait district office as well as members of Pusat Ehsan.    

This community service programme is aligned with the role of the RBAF in its aim to foster and strengthen its rapport with the community.


PROGRAM KHIDMAT KEMASYARAKATAN SEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN ABDB KE 57

KUALA BELAIT, Isnin, 15 April 2019 – Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei(ABDB) ke 57, ABDB telah mengadakan kempen kebersihan dan kerja-kerja pembaikan di Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam Kuala Belait, sebagai sebahagian daripada program khidmat kemasyarakatan.

Semasa program tersebut, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah ABDB selaku Tetamu Kehormat, telah menanam sepohon pokok kenang-kenangan dan menyampaikan plak bagi menandakan selesainya program tersebut.

Turut hadir ialah Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pemerintah-Pemerintah Angkatan Tentera dan Komandan-Komandan.Turut hadir juga ialah Dato Paduka Hj Mohammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, Pemegang Amanah Kanan Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Awang Ridzuan Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait, Penghulu Mukim Liang, pegawai-pegawai Kanan daripada ABDB dan Pejabat Daerah Belait serta pegawai dan kakitangan Pusat Ehsan.

Projek Khidmat Kemasyarakatan yang dilaksanakan ini adalah selaras dengan peranan ABDB yang bertujuan untuk mengeratkan dan mengukuhkan lagi hubungan bersama masyarkat.

Attachments