Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
FOREIGN FISHING VESSEL APPREHENDED FOR ILLEGAL FISHING

MUARA, Friday, 12 October 2018 – A foreign fishing vessel carrying five fishermen onboard was seized by the Royal Brunei Navy (RBN) ship KDB DARULAMAN on Wednesday, 10 October 2018.

The vessel was illegally fishing in Brunei waters approximately 98 nautical miles from the coast of Brunei Darussalam. The RBN apprehended the fishermen and handed them to the Marine Police, Royal Brunei Police Force, in the presence of a representative from the Fisheries Department.

This is the third illegal fishing vessel captured by RBN this year and the second foreign fishing vessel apprehended by KDB DARULAMAN.
KAPAL NELAYAN ASING DITANGKAP MENGERJAKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA HARAM

MUARA, Jumaat, 12 Oktober 2018 – Sebuah kapal nelayan asing yang membawa seramai lima nelayan telah ditahan oleh Kapal Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) KDB DARULAMAN pada hari Rabu, 10 Oktober 2018.

Kapal tersebut itu sedang menjalankan penangkapan ikan secara haram di perairan Brunei, kira-kira 98 batu nautika dari persisiran pantai Negara Brunei Darussalam. TLDB telah menangkap nelayan-nelayan itu dan menyerahkan mereka kepada Polis Marin, Pasukan Polis Diraja Brunei, dengan kehadiran perwakilan dari Jabatan Perikanan.

Ini adalah kapal nelayan asing ketiga yang telah ditahan oleh TLDB pada tahun ini dan merupakan kapal nelayan asing kedua yang ditahan oleh KDB DARULAMAN.

Attachments